Call for papers voor onderwijsconferentie HSN

Op 20 en 21 november vindt de 34ste HSN Onderwijs Conferentie Nederlands plaats in Antwerpen. Op die Vlaams-Nederlandse conferentie wordt het Nederlands taal- en leesonderwijs uitgelicht, met aandacht voor de diverse, meertalige context. Docenten, leerkrachten en andere onderwijsexperts kunnen tot 27 maart een voorstel indienen voor een presentatie op de conferentie.

© Michiel Devijver | Iedereen Leest

De HSN-conferentie (Het Schoolvak Nederlands) is een jaarlijkse conferentie over het onderwijs Nederlands in alle delen van Vlaanderen en Nederland, en op alle niveaus: primair en secundair onderwijs, beroepsonderwijs, hoger onderwijs, en Nederlands voor anderstaligen. Op twee dagen tijd vinden telkens meer dan veertig presentaties plaats. Voor de volgende editie, die plaatsvindt op 20 en 21 november in Antwerpen, plaatsten de organisatoren een call for papers. Docenten, leerkrachten en andere onderwijsexperts kunnen tot 27 maart een voorstel indienen voor een presentatie of workshop op de conferentie. "Er wordt vooral belang gehecht aan praktijkgerichtheid en aan het vernieuwende karakter van de presentatie. Voor ervaringen uit eigen onderwijspraktijk en bevindingen uit kleinschalig onderzoek bestaat veel belangstelling," klinkt het op de HSN-website.

© Simon Bequoye | Iedereen Leest

Leesbevordering was de voorbije edities telkens een vaste stroom in het programma van de conferentie. Iedereen Leest coördineert als betrokken partner deze stroom. De afgelopen edities stonden onder andere volgende items rond leesbevordering op het programma:

  • Schoolbreed inzetten op leesplezier: over de kracht van een duurzaam leesbeleid
  • Aarzelenede lezers over de streep: aan de slag met prentenboeken bij jongeren
  • De bibliotheek op school: over strategisch samenwerken aan leesbevordering
  • Lezen doe je met elkaar: over het belang van praten over boeken
  • Lees- én schrijfplezier in de klas: hoe lezen en schrijven elkaar versterken

Deel dit artikel:

Contact
Coördinator vorming | Onderwijs en kinderopvang