Charter gelanceerd voor inclusie in de letterensector

Op de Staat van het Boek, het sectormoment voor organisaties uit het boeken- en letterenveld, is een charter gelanceerd om met lokale en bovenlokale spelers samen actief en duurzaam te werken aan een inclusieve boekensector. Naast de intentieverklaring wil het charter ook actief verbindingen en inclusief werken binnen de sector stimuleren.

© Michiel Devijver | Iedereen Leest

In mei 2019 zijn er opnieuw Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen. Daarom stelde het BoekenOverleg, een overlegplatform waarin alle relevante spelers uit het boekenvak vertegenwoordigd zijn, een memorandum op met tien prioriteiten voor de komende beleidsperiode. Een van die prioriteiten stelt inclusie in de letterensector als belangrijke focus: “het literaire veld wil zich verder openstellen voor groepen in de samenleving die op dit moment, omwille van hun socio-economische of culturele achtergrond, of omwille van een (fysieke) beperking, nog drempels ervaren.”

Via een charter, dat tijdens de Staat van het Boek op 1 april 2019 werd gelanceerd, engageert het boekenvak zich om te streven naar een sector die inclusief en verbindend werkt. Elke organisatie – van boekhandels en bibliotheken tot uitgeverijen, leesbevorderings- en beleidsorganisaties – kan het charter ondertekenen. Daarnaast stimuleert het charter verdere inspanningen rond inclusie door meerdere actiepunten concreet te omschrijven.

Iedereen Leest was één van de eerste ondertekenaars van het charter. Als referentieorganisatie rond lezen en leesbevordering vindt Iedereen Leest het haar verantwoordelijkheid om inclusie voorop te stellen zodat alle kinderen, jongeren en volwassenen het plezier van lezen kunnen ontdekken. Daarom houdt Iedereen Leest een bewuste en verhoogde aandacht voor inclusie in haar interne en externe werking.

Alle informatie over het charter staat op Elk Verhaal Telt. Het nieuwe memorandum van het BoekenOverleg is binnenkort raadpleegbaar op de website van de Staat van het Boek.Deel dit artikel: