Studiedag 'Interactief voorlezen aan baby's en peuters' - voor leerkrachten Kinderzorg en Verzorging

donderdag 22 november 2018

Tijdens de Voorleesweek, op donderdag 22 november, organiseert Iedereen Leest een studiedag 'Interactief voorlezen aan baby's en peuters'  voor leerkrachten in de derde graad Verzorging, het 7de jaar Kinderzorg of docenten in de opleiding Begeleider in de kinderopvang in het volwassenenonderwijs.

Miniatuurvoorbeeld
© Michiel Devijver | Iedereen Leest

- Opgelet: deze studiedag is afgelopen -

Programma

Tijdens de studiedag wordt een handleiding* rond dit thema voorgesteld, die leerkrachten Kinderzorg inspiratie en ondersteuning biedt voor hun lessen. Zo raken kinderbegeleiders in spe al tijdens hun opleiding vertrouwd met voorlezen aan die jonge doelgroep. Leerkrachten en docenten zijn van harte uitgenodigd om de studiedag bij te wonen.

8u45 - 9u10                   
Onthaal
 
9u15 - 9u20                     
Welkom door Iedereen Leest


9u20 - 9u35                      
Voorstelling Art Basics for Children (ABC-huis) - Janne Daeveloose


9u35 - 10u10                    
Het belang van professionalisering in de kinderopvang - Prof. Michel Vandenbroeck
De resultaten van het MeMoQ onderzoek tonen aan dat er nog een sterke inhaalbeweging nodig is rond de educatieve dimensie in de kinderopvang in Vlaanderen. Zeker voor taalbevordering zijn er nog veel uitdagingen. Prof. Michel Vandenbroeck geeft meer duiding bij die resultaten van MemoQ en houdt een pleidooi voor een sterke professionalisering in de kinderopvang.

Prof. Michel Vandenbroeck is hoofddocent gezinspedagogiek en voorzitter van de vakgroep sociaal werk en sociale pedagogiek aan de UGent.
 
10u10 - 11u00
Interactieve voorleesvaardigheden bij baby’s en peuters  - Elly van der Linden
Welke ontwikkeling maken baby’s en peuters door en hoe kan je daar met interactief voorlezen op inspelen? Aan de hand van filmbeelden licht Elly van der Linden toe hoe je sensitief responsief en met aandacht voor een goed taalaanbod in interactie gaat met baby’s en peuters aan de hand van boeken. Bovenal zie en hoor je hoe baby’s en peuters leesplezier ervaren en vertrouwd geraken met boeken en voorlezen.

Elly van der Linden is expert leesbevordering en taalstimulering bij 0-tot 7-jarigen.
 
11u00 - 11u10
Voorstelling handleiding ‘Interactief voorlezen aan baby’s en peuters’
Iedereen Leest licht toe hoe de handleiding is opgebouwd en kan ingezet worden in de opleiding Verzorging en Kinderzorg.
 

11u10 - 11u30             
Pauze
 

DEELSESSIES
Tijdens de deelsessies zoom je dieper in op de inhoud en werkvormen van de verschillende modules in de handleiding: het boekenaanbod voor baby’s en peuters, interactief voorlezen in de praktijk en het organiseren van interactief voorlezen in de kinderopvang. Elke deelnemer volgt de drie deelsessies in een doorschuifsysteem.
Begeleiding: Iedereen Leest, Gil Geron (Narrata) en Latifa Bouhoute (Kinderdagverblijf Elmer)   

11u30 - 12u30                 
Deelsessie 1         
                      

12u30 - 13u30                 
Lunch


13u30 - 14u30                 
Deelsessie 2


14u30 - 15u30                 
Deelsessie 3

 

Praktisch

Wanneer?
Donderdag 22 november van 9u00 tot 15u30
 
Voor wie?
Leerkrachten die lesgeven in de opleiding Verzorging (derde graad) of het 7de jaar Kinderzorg.
Leerkrachten die lesgeven in de opleiding Begeleider in de kinderopvang binnen het volwassenonderwijs.
 
Waar?
Art Basics for Children (ABC), Brussel
 
Prijs?
€ 50, inclusief lunch en handleiding

Deze studiedag is afgelopen, inschrijven is dus niet meer mogelijk.

*De handleiding is gebaseerd op de Boekstart-vorming ‘Interactief voorlezen aan baby’s en peuters’ die in opdracht van Iedereen Leest ontwikkeld werd door Bureau Leesbevordering en taalontwikkeling 0-7 jaar (Elly van der Linden). De handleiding en studiedag richten zich tot leerkrachten in de opleiding Kinderzorg. Werk je al in de kinderopvang, dan kan je de Boekstart-vorming ‘Interactief voorlezen aan baby’s en peuters’ volgen.
Contact
Coördinator vorming | Onderwijs en kinderopvang