Onderzoek

Leesbevordering met impact, daar streven we naar. Als referentieorganisatie wil Iedereen Leest leesbevorderaars informeren en inspireren. Kennis uit onderzoek is het fundament om succesvolle interventies te integreren in programma’s en leertrajecten.


Samenwerkingen

Iedereen Leest stimuleert onderzoek naar lezen en leesbevordering. Daarvoor werkt ze samen met verschillende academische onderzoeksinstellingen en disciplines. Naast onderzoekstrajecten schrijft Iedereen Leest onderzoeksvoorstellen uit via Wetenschapswinkel. Studenten kunnen een onderzoeksstage lopen op basis van deze of een eigen voorstel. Tweejaarlijks organiseert Iedereen Leest samen met Stichting Lezen Nederland de Scriptieprijs Leesbevordering (meer informatie verder op deze pagina).

Via haar vakbibliotheek, met een uitgebreide collectie vakliteratuur over kinder- en jeugdliteratuur en leesbevordering, brengt Iedereen Leest relevant onderzoek fysiek bijeen. 

Scriptieprijs Leesbevordering

Scriptieprijs Leesbevordering - editie 2020-2022

De Scriptieprijs Leesbevordering is een gezamenlijk initiatief van Iedereen Leest (Vlaanderen) en Stichting Lezen (Nederland) om onderzoek naar leesbevordering te stimuleren. De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt aan de beste masterscriptie op gebied van leesbevordering en lezen.

In februari 2023 maakten de organisatoren de genomineerden en laureaat bekend van de meest recente editie, 2020-2022. Studenten kunnen op dit moment hun scriptie inzenden voor de volgende editie van de Scriptieprijs Leesbevordering (2022-2024). Ook afstudeerscripties van 2023-2024 kunnen meedingen naar de volgende editie van de Scriptieprijs Leesbevordering. De prijsuitreiking valt ten laatste in februari 2025.

Naast een prijs van €1.000 - enkel voor de laureaat - geven Iedereen Leest en Stichting Lezen aan de genomineerden extra zichtbaarheid over hun onderzoek. Onderaan deze pagina kan je de interviews nalezen en/of bekijken met de genomineerden van de voorbije twee edities. Of kom te weten welke voorbije scripties de Scriptieprijs Leesbevordering in de wacht sleepten of een eervolle vermelding ontvingen.