Partners


Iedereen Leest vzw wordt gesubsidieerd door Literatuur Vlaanderen. Samen met Literatuur Vlaanderen werkt Iedereen Leest aan de realisatie van een geïntegreerd letterenbeleid.

Iedereen Leest maakt deel uit van het BoekenOverleg. In dat overlegplatform zitten vertegenwoordigers van alle belangrijke actoren in het boekenvak. Het streeft naar gemeenschappelijke standpunten en behartigt de gezamenlijke belangen van de boeken- en letterensector.

Zij maken deel uit van het BoekenOverleg:

Het BoekenOverleg werkte domeinsoverschrijdende actieplannen rond leesbevordering uit om organisaties die werken rond leesplezier een breder kader te bieden en te inspireren:

Het BoekenOverleg werkte ook samen een Memorandum uit voor de lokale verkiezingen van 2018, met daarin een aantal concrete eisen. Daarnaast wil het ook inspiratie bieden voor toekomstige bestuursakkoorden door een aantal goede praktijkvoorbeelden te tonen. Het Memorandum van 2018 lees je hier. Ook voor de Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen van 2019 schreef het BoekenOverleg een Memorandum

© Michiel Devijver | Iedereen Leest

Iedereen Leest werkt voor de uitvoering van het actieplan leesbevordering en haar programma's en campagnes samen met tal van organisaties binnen en buiten het letterenveld. De meeste partners zijn actief binnen de culturele, onderwijs- en welzijnssector. Naast eerder opgesomde partners heeft Iedereen Leest een structurele samenwerking met o.a. Kind en Gezin en de openbare bibliotheken in het kader van Boekstart. De partnerorganisaties waarmee wordt samengewerkt voor de Voorleesweek of de Jeugdboekenmaand variëren naargelang het thema  van de campagne.

Met onderwijs- en vormingsinstellingen werkt Iedereen Leest samen in functie van opleidingen en bijscholingen.

Iedereen Leest maakt ook deel uit van het netwerk Kies Kleur Tegen Pesten en Greentrack. De organisatie is ten slotte ook actief in internationale netwerken.

De vakbibliotheek van Iedereen Leest participeert in het Anet-bibliotheeknetwerk en het Centraal Bestand Kinderboeken (CBK) en het Overleg Bewaarcollecties Kinderboeken. De vakbibliotheek en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (EHC) sloten een protocol af om de toegankelijkheid van de collectie oudere Vlaamse kinder- en jeugdliteratuur te verzekeren. Jaarlijks worden oudere collectie-items uit de vakbibliotheek van Iedereen Leest overgedragen aan EHC.