Stage

Zoek je tijdens je opleiding nog een stageplek of een onderwerp voor je onderzoek? Iedereen Leest biedt elk jaar studenten uit de meest uiteenlopende richtingen de kans op praktijkervaringen of onderzoekswerk. Ontdek welke stages er mogelijk zijn voor zowel bachelor- als masteropleidingen.


Over Iedereen Leest

Iedereen Leest is de referentieorganisatie voor lezen en leesbevordering in Vlaanderen en Brussel. Samen met partners uit cultuur, onderwijs en welzijn bouwen we aan een inspirerend en toegankelijk leesklimaat, om voor alle kinderen, jongeren en volwassenen kansen te creëren tot levenslang leesplezier. We coördineren programma’s en campagnes voor o.a. bibliotheken, scholen en kinderopvangcentra. Daarnaast zetten we piloottrajecten en samen met academische partners onderzoeksprojecten op. Via onze website iedereenleest.be delen we kennis en informatie over lezen en leesbevordering, maar ook inspirerende leeslijsten en getuigenissen van lezers. Wij zijn ten slotte ook een aanspreekpunt voor de sector en willen lokaal en bovenlokaal beleid inspireren tot meer aandacht voor leesbevordering.

Praktijkstages

Een praktijkstage bij Iedereen Leest kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de richtlijnen van je onderwijsinstelling (die je zelf als student opvolgt). We zetten enkele mogelijkheden op een rij:

© Michiel Devijver en Iedereen Leest
 • Focus op productie en projectwerk: je bent medeverantwoordelijk voor inhoudelijke ondersteuning en voorbereiding bij programma’s en campagnes van Iedereen Leest, zoals De Leesjury, Jeugdboekenmaand, Voorleesweek of Boekstart.
 • Focus op communicatie: je werkt mee aan de algemene organisatiecommunicatie, schrijft informatieve artikels voor iedereenleest.be, gaat op pad om reportages te maken … Je bent vertrouwd met verschillende media en hebt een vlotte pen.
 • Focus op educatie en vorming: je werkt ondersteunende middelen uit (handleiding, tips …) voor professionals zoals leerkrachten of bibliotheekmedewerkers.
 • Focus op administratieve ondersteuning: je draait mee in de algemene organisatorische werking en staat in voor logistieke verzendingen. Voor academiejaar 2022-2023 bieden we deze stagemogelijkheid niet aan.
 • Focus op jeugdliteratuur: je draait mee in de werking van de vakbibliotheek en voert redactiewerk uit voor Boekenzoeker.

Vraag je praktijkstage aan per mail (en vermeld welk type stage je voorkeur draagt), graag met een korte motivatie.

Onderzoeksstages

Je kan ook een onderzoeksstage lopen bij Iedereen Leest, gekoppeld aan je bachelor- of masterproef of aan een specifieke taak die je vanuit je onderwijsinstelling mag uitwerken. Dit type stage kan ook een praktijkluik omvatten.

© Simon Bequoye en Iedereen Leest

Voor academiejaar 2022-2023 schuift Iedereen Leest enkele onderzoeksvoorstellen naar voren:

 • De ontwikkeling van een online leerplatform voor leesbevorderaars: hoe kan Iedereen Leest haar online leerplatform in de markt zetten bij professionals uit bibliotheek en onderwijs? Welke communicatiestrategie is aangewezen? Welk beleid rond prijszetting is mogelijk en gewenst?
 • Hoe zien klas- en schoolbibliotheken in de Vlaamse basisscholen eruit? Spelen ze in op de interesses en leefwereld van het kind? Zijn ze divers samengesteld? Leiden ze tot een verhoogde leesmotivatie bij leerlingen? Dit onderwerp wordt momenteel onderzocht door studenten Culturele Agogiek (VUB) en Onderwijskunde (UAntwerpen).
 • Veldonderzoek leesclubs voor volwassenen in Vlaanderen en Brussel: welke leesclubs voor volwassenen zijn Vlaanderen en Brussel rijk? Vanuit welke organisaties worden deze (al dan niet) gecoördineerd? Wat zijn specifieke kenmerken van zo’n leesclub? Wat is de invloed van de groep op de individuele leesmotivatie? Dit onderwerp wordt momenteel onderzocht door een student Sociologie (VUB).
 • Een screening op leesbevordering bij beleidsplannen van openbare bibliotheken in Vlaanderen en Brussel: welke bibliotheken beschikken over beleidsplannen en welke rol staat er toegeschreven aan leesbevordering? Welke leesbevorderende accenten worden er gelegd en hoe worden deze opgevolgd en geëvalueerd?
 • Kwalitatief onderzoek naar het voorleesgedrag in Vlaamse gezinnen: bij welke gezinnen is er een voorleesritueel (bij welke minder)? Hoe kiezen ze voorleesverhalen? Welke leeftijd hebben de kinderen aan wie wordt voorgelezen? Hoe lang wordt er voorgelezen? Dit onderwerp wordt momenteel onderzocht door studenten Culturele Studies (KU Leuven).
 • Marketingsonderzoek naar de zichtbaarheid van Iedereen Leest bij boekhandels: vinden de campagnes, programma’s en acties van Iedereen Leest vlot hun weg naar de boekhandel? Waar liggen mogelijkheden om leesbevorderingsinitiatieven (nog) meer ingang te doen vinden bij boekhandels? Dit onderwerp wordt momenteel onderzocht door een student Cultuurmanagement (UAntwerpen).
 • Onderzoek naar recente tendensen op sociale media en hun impact op online communities: BookTok, Goodreads, Facebook-groepen, online leesclubs … In welke mate interageren deze met elkaar? Hoe maken ze lezen zichtbaar? Met welke functionaliteiten en doelstellingen? Wie zijn de gebruikers?
 • Onderzoek naar (het publiek van) de literaire podcasts. Welke genres zijn er binnen podcasts over lezen en boeken? Wie zijn de makers? Welk publiek beogen ze? En wie zijn dan hun luisteraars? Dit onderwerp werd succesvol onderzocht door een student Culturele Studies (KU Leuven). Lees de resultaten in het artikel 'Literaire podcasts doen luisteraars grondiger lezen'.

Alle onderzoeksvoorstellen kunnen aangepast worden in samenspraak met studenten en promotoren. Wil je een eigen onderzoeksvoorstel uitwerken? Dat kan ook! Mogelijke onderzoeksthema’s binnen leesbevordering zijn o.a. leescultuur, leesgedrag, leesmotivatie, lezersprofielen, voorlezen, leesonderwijs, (school)bibliotheek, good practices binnen leesbevordering … Lezen kan onderzocht worden vanuit verschillende invalshoeken: sociologisch, historisch, pedagogisch, cultureel, maatschappelijk … Of laat je inspireren door thesissen die in aanmerking kwamen voor de Scriptieprijs Leesbevordering.