Missie en visie

Iedereen Leest is de referentieorganisatie rond lezen en leesbevordering. De organisatie werkt programma’s en campagnes uit zoals Jeugdboekenmaand, Voorleesweek, Boekstart of de Leesjury. Samen met partners bouwt Iedereen Leest aan een sterke, brede leescultuur in Vlaanderen en Brussel.


Onze missie

Als referentieorganisatie rond lezen en leesbevordering wil Iedereen Leest samen met anderen bouwen aan een sterke en brede leescultuur en een inspirerend, inclusief leesklimaat creëren. Daarin krijgt leesplezier een centrale plaats. Iedereen Leest wil met kennis van zaken ondersteunend en verbindend werken in netwerken met partners uit cultuur, onderwijs en welzijn en zo gestalte geven aan een domeinoverschrijdend en duurzaam leesbevorderingsbeleid.

De opdracht van Iedereen Leest wordt via een beheersovereenkomst met Literatuur Vlaanderen geconcretiseerd en ontvangt hiervoor werkingssubsidies. Iedereen Leest vzw is een erkende vereniging om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen. Je kan onze missie ook zelf ondersteunen met een gift.

Onze visie

Iedereen Leest ziet leesbevordering als een hefboom die kansen creëert en toegang biedt tot leesplezier om de deur te openen naar lezen. Wie graag leest, leest meer en beter. In een maatschappij waar meervoudige geletterdheid een sleutelcompetentie is, hebben lezers meer kansen op een betere lees- en taalvaardigheid. Lezen stimuleert de persoonlijke, cognitieve en emotionele ontwikkeling, het bevordert de maatschappelijke participatie en emancipatie. Lezen heeft een positieve impact op het welzijn en de gezondheid van zowel de (toekomstige) lezers als de gemeenschap.

5 speerpunten

In haar beleid voor 2022-2026 zet Iedereen Leest in op vijf speerpunten. Het meerjarenplan 2022-2026 kan je onderaan deze pagina raadplegen.
 

1. Groeien als lezer

© Michiel Devijver en Iedereen Leest

Leesbevordering werkt op drie dimensies: in de breedte (mensen aan het lezen krijgen), in de diepte (van leesmotivatie naar leesverdieping) en in de lengte (levenslang lezen). Met een doorgaande leeslijn staat leesbevordering ten dienste van álle lezers, van aarzelende tot verwoede lezer, en van de allerjongste tot oudere lezers. Een doorgaande leeslijn is een handvat voor leesbevorderaars om voor verschillende leeftijden een geschikt aanbod te voorzien. Ze refereert naar literaire competenties zodat iedereen kan groeien als lezer. Dat stimuleert dan weer de geletterdheid en taalvaardigheid.

Kom meer te weten over dit speerpunt en hoe Iedereen Leest dit verwezenlijkt:

 • Toelichting bij een doorgaande leeslijn
 • Boekstart is een structureel stimuleringsprogramma voor gezinnen met jonge kinderen en loopt reeds in meer dan 270 gemeenten
 • Kinderen en jongeren kunnen hun leesvoorkeuren ontdekken en verder ontwikkelen via Boekenzoeker
 • De Leesjury geeft alle kinderen en jongeren de kans om lezer te worden: in deze grootste lezerscommunity ontdekken juryleden een variëteit aan verhalen en leren ze kritischer lezen
 • Volwassenen ontdekken, verkennen en verdiepen hun leesvoorkeuren in de Facebook-groep ‘Iedereen Leest – wat lees jij?’ met meer dan 25.000 leden
 • In de reeks Leeswereld getuigen bekende en minder bekende lezers over wat lezen voor hen betekent en inspireren op die manier anderen over de betekenis van lezen


2. Lezen, meer dan een boek

© Michiel Devijver en Iedereen Leest

De ingangen die kunnen leiden naar leesplezier en lezen zijn groter dan vaak gedacht. Vandaag worden lezers ook geïnspireerd via audioboeken, podcasts, vlogs, apps, BookTube of BookTok, online leescommunities … Samen met het boek zijn dit cultuurproducten die versterkend inwerken op een leescultuur die zowel offline als online gedijt. Om kinderen, jongeren en volwassenen te laten proeven van verhalen en zo hun leesplezier en leesmotivatie te stimuleren, zijn er verschillende nieuwe vormen van lezen inzetbaar. Ondanks die verbrede toegang blijven toegankelijke en inspirerende leesomgevingen erg belangrijk om lezen bij meer mensen op de radar te krijgen.

Kom meer te weten over dit speerpunt en hoe Iedereen Leest dit verwezenlijkt:


3. Lezen is goed voor je

© Michiel Devijver en Iedereen Leest

De effecten van lezen op het individuele welzijn en welbevinden worden in tal van studies beschreven. Lezen zorgt voor ontspanning en stressreductie, het stimuleert ons concentratievermogen maar ook onze inlevings- en verbeeldingskracht. De rol die lezen kan spelen voor onze veerkracht, verdient meer aandacht. Zorginstanties en welzijnsorganisaties kunnen werken met verhalen in hun werking, maar ook bibliotheken en andere leesbevorderaars kunnen het welzijnsaspect meer integreren. Internationaal gebeurt er meer en meer onderzoek naar de effecten en impact en zijn er voorbeelden (cultuur op voorschrift) die voor Vlaanderen inspirerend kunnen werken.

Kom meer te weten over dit speerpunt en hoe Iedereen Leest dit verwezenlijkt:


4. Lezers maak je samen

© Michiel Devijver en Iedereen Leest

Met gebundelde krachten kunnen we het verschil maken. Samenwerkingen tussen bibliotheken en scholen, kinderopvanginitiatieven, boekhandels, opvoedings- en welzijnsorganisaties en andere actoren kunnen tot veel meer en duurzamere resultaten leiden. Iedereen Leest wil lokale leesbevorderingsnetwerken stimuleren en streeft de nodige afstemming na op bovenlokaal en Vlaams niveau tussen verschillende sectoren.

Kom meer te weten over dit speerpunt en hoe Iedereen Leest dit verwezenlijkt:

 • De programma’s Boekstart en de Leesjury zijn geënt op een netwerkmodel tussen lokale organisaties (bibliotheken, opvoedingsorganisaties, scholen, boekhandels …)
 • Medeorganisator van het Netwerk Lezen op School
 • Partner van het BoekenOverleg
 • Lid van verschillende internationale netwerken zoals EU Read, Global Network for Early Years Bookgifting, IBBY …
 • Partner van ‘Vrienden voor het Lezen. Samen voor een Leesoffensief’


5. Samen competent

© Michiel Devijver en Iedereen Leest

Leesbevordering met impact, daar streven we naar. Als referentieorganisatie wil Iedereen Leest leesbevorderaars informeren en inspireren. Samen met professionals en vrijwilligers bouwen we praktijkinzichten op. Kennis uit onderzoek is dan weer het fundament om succesvolle interventies te integreren in programma’s en leertrajecten. Gerichter inspelen op vormings- en informatienoden bij professionals en vrijwilligers leidt tot vaardige en competente leesbevorderaars die lezers maken en helpen groeien. Iedereen Leest verhoogt de komende beleidsperiode haar focus op leren.

Kom meer te weten over dit speerpunt en hoe Iedereen Leest dit verwezenlijkt:

Logo

Het logo nodig van Iedereen Leest? Er zijn verschillende versies mogelijk: