Opleiding en vorming

Veel organisaties en freelancers ontwikkelen vormingstrajecten of workshops rond leesbevordering. Ontdek hieronder de vormingen die Iedereen Leest aanbiedt en een overzicht met organisaties en leesbevorderaars met een eigen vormingsaanbod voor intermediairs.


Onderstaand overzicht focust op vormingen en opleidingen rond lezen en leesplezier (voorlezen, samenlezen ...) voor intermediairs (ouders, leerkrachten, leesbegeleiders, bibliotheekmedewerkers, onthaalouders ...). Het is niet bedoeld als exhaustieve lijst. Ben je zelf betrokken bij of ken je nog opleidingen en vormingen rond lezen en leesbevordering voor intermediairs, Sarah.VanTilburg [at] iedereenleest.be (laat het ons weten)!

Vormingsaanbod van Iedereen Leest

© Michiel Devijver en Iedereen Leest

Iedereen Leest-conferentie
Op donderdag 24 oktober 2024 organiseert Iedereen Leest voor de tweede keer een Iedereen Leest-conferentie. Het thema van deze editie is ‘De leesbevorderaar centraal’. We zetten de leesbevorderaar centraal en verkennen welke rol deze spilfiguur kan spelen, als verbinder in een netwerk, als verspreider van kennis en expertise, als motivator en ambassadeur. Ontdek het programma en schrijf je (samen met collega's) snel in!

Boekenzoeker-webinars
Boekenzoeker helpt kinderen en jongeren een boek te vinden dat bij hen past op basis van hun voorkeuren en interesses. Ook volwassenen zijn trouwe bezoekers van de website, die hen helpt om een divers en actueel boekenaanbod naar de klas, in de bib, in de kinderopvang of gewoon thuis te brengen. Daarom organiseert Iedereen Leest sinds 2021 webinars voor professionals en ouders om hen te sterken in hun kennis over het recente boekenaanbod. In oktober 2023 startte een derde reeks Boekenzoeker-webinars.

© Michiel Devijver en Iedereen Leest

Opleiding jeugdliteratuur voor bibliotheekmedewerkers
Sinds 2021 organiseert Iedereen Leest een opleiding jeugdliteratuur voor bibmedewerkers. De opleiding zet in op het versterken van kennis over jeugdliteratuur en de vaardigheden om bibliotheekbezoekers (kinderen en hun begeleiders) wegwijs te maken in de jeugdcollectie. Intussen werden al 15 reeksen georganiseerd. Momenteel werkt Iedereen Leest een aangepast opleidingsaanbod uit rond dit thema. In november communiceren we hierover via onze nieuwsbrieven.

Boekstart-vorming 'Interactief voorlezen aan baby's en peuters'
In het kader van Boekstart biedt Iedereen Leest een vorming 'Interactief voorlezen aan baby's en peuters' aan. Deelnemers leren over het belang van interactief voorlezen en wat het inhoudt, welke leesontwikkeling baby’s en peuters doormaken en hoe ze daarop kunnen inspelen, welke boeken geschikt zijn voor baby’s en peuters en hoe ze het voorlezen kunnen integreren in hun dagdagelijkse werking met baby’s en peuters. Ontdek alle info over de Boekstart-vorming.

Boekstart-traject 'Een inspirerende leesomgeving in de kinderopvang'

Iedereen Leest organiseerde al 3 keer een traject waarbij kinderdagverblijven zich verdiepen in een inspirerende leesomgeving. Ze krijgen o.a. info over interactief voorlezen bij baby’s en peuters, inzicht in de bouwstenen van een rijke leesomgeving en hoe ze dit naar hun specifieke praktijk kunnen vertalen. Elk kinderdagverblijf maakt een leesplan op en stelt een voorleescoördinator aan om het plan verder op te volgen. De organisatie is in handen van Iedereen Leest samen met VCOK (Vormingscentrum  voor Opvoeding en Kinderopvang). Met andere deelnemende kinderdagverblijven worden ervaringen gedeeld en praktijkvoorbeelden uitgewisseld. Meer informatie over de afgelopen trajecten.

Voorbeeld van het online leertraject 'Een meertalige bib voor baby's en peuters'

Een meertalige bib voor baby's en peuters: online leertraject
De bibliotheek kan een belangrijke rol spelen in het ondersteunen van meertalige gezinnen met jonge kinderen en zo de vroege geletterdheid van baby’s en kleuters mee stimuleren. Een meertalige collectie en een grote ouderbetrokkenheid die mee gedragen wordt door lokale partners zijn hierbij essentieel. In het kader van het ProM-traject ontwikkelde Iedereen Leest een online leertraject voor bibmedewerkers die hierop willen inzetten. Achter de schermen werkt Iedereen Leest aan andere online leertrajecten voor professionals.
 

Netwerk Lezen op School
Iedereen Leest en CANON Cultuurcel brengen leerkrachten basisonderwijs samen in het Netwerk Lezen op School. Tijdens inspiratie- en ontmoetingsdagen worden sprekers en (jeugd)auteurs uitgenodigd. Waar mogelijk staan actuele campagnes en programma's centraal zoals Jeugdboekenmaand, Voorleesweek of de Leesjury. Op de netwerkdagen is er telkens ruimte om ervaringen en praktijken uit te wisselen.
 

Studie- en inspiratiedagen
Voor een overzicht van onze actuele studie- en inspiratiedagen of webinars in het kader van programma's en campagnes: hou het nieuws of de tag vorming in de gaten of schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Organisaties en freelancers

 • LINC vzw organiseert vormingen over voorlezen aan kinderen en aan ouderen.
 • Narrata vzw biedt ook de Boekstart-vorming en andere opleidingen aan.
 • Rode Draad geeft workshops over Kamishibai en het boekenaanbod.
 • Lettererf verzorgt vormingen voor bibliotheekmedewerkers en scholen.
 • Denkkaravaan houdt workshops voor bibs en scholen over filosoferen met kinderen, vertrekkende vanuit boeken.
 • De Leesbeesten brengen workshops voor leerkrachten en ouders.
 • De Luisterlezer geeft een vorming voor intermediairs over vertellen en voorlezen aan kinderen.
 • Letterzetter organiseert interactieve voorleesmomenten voor baby's en peuters en hun begeleider of (groot)ouder.
 • Foyer vzw verzorgt workshops over meertalig voorlezen en digitale kamishibai.
 • Tamboek organiseert vormingen over voorlezen en vertellen.
 • Wonderling biedt een workshop rond voorlezen en Kamishibai aan.
 • Voor lezen & geluk biedt vormingen aan over voorlezen aan kinderen en ouderen en over het boekenaanbod.
 • Katelijne Billet brengt een vorming rond vertellen en voorlezen.
 • Jesse Van de Kerckhove geeft workshops dramatische expressie en werkvormen op basis van kinder-en jeugdboeken.
 • Els Carlier is naast boekenjuf en leescoach op school ook els.carlier [at] telenet.be (navormer rond lezen).
 • Klara Vrolix geeft workshops en vormingen over boeken en leesbevordering voor leerkrachten en bibliotheekmedewerkers.
 • Goedele Ghysen geeft lezingen voor (toekomstige) leerkrachten over leesbevordering bij tieners.
 • Sarah Wielandts geeft vormingen over het uitbouwen van een klas- of schoolbibliotheek en het werken aan een inspirerende leesomgeving.
 • Luisterpuntbibliotheek geeft vorming over leesbeperkingen, leeshulpmiddelen, braille- en Daisy-luisterboeken, de anderslezen-app …
 • Taalverhaal organiseert workshops over taalontwikkeling en de rol van voorlezen.
 • Musée Muys geeft workshops aan bibmedewerkers en leerkrachten over verhalend spelen, geïnspireerd op kinderboeken.

Onderwijsinstellingen en uitgeverijen

Volgende onderwijsinstellingen en uitgeverijen bieden nascholingen aan rond lezen en leesplezier:

 • Het Centrum voor Nascholing Onderwijs (CNO) van UAntwerpen geeft nascholingen over leesplezier en leesvaardigheid voor leerkrachten.
 • Het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO), verbonden aan KU Leuven, verzorgt opleidingen rond taal- en leesvaardigheid voor intermediairs.
 • Eekhout Academy van KU Leuven (afdeling Kortrijk) brengt opleidingen over leesvaardigheid en leesplezier in het onderwijs.
 • Odisee organiseert een postgraduaatopleiding voor leescoaches.
 • Thomas More organiseert navormingen rond lezen voor studenten en volwassenen.
 • De Faculteit Letteren van KU Leuven organiseert jaarlijks een ‘Dag van het literatuuronderwijs' voor leerkrachten secundair onderwijs.
 • CVO Groeipunt stelt vormingen samen binnen haar Opleiding toerisme, cultuur & bibliotheek.
 • Tenz biedt vormingen aan voor onderwijs over leesmoeilijkheden, leesmotivatie en leesvaardigheid.
 • Willewete vzw, het educatief centrum van uitgeverij Clavis, brengt navormingen rond leesvaardigheid en organiseert het vormingstraject Kwartiermakers.

© Michiel Devijver en Iedereen Leest

Kinderopvang

Volgende organisaties bieden opleidingen of vormingen rond lezen en leesplezier voor medewerkers uit de kinderopvang:

 • Het Vormingscentrum  voor Opvoeding en Kinderopvang (VCOK) organiseert vormingen voor ouders en opvoedingsprofessionals rond lezen en voorlezen.
 • De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) brengt opleidingen rond voorlezen in de kinderopvang.

Samenlezen

Volgende organisaties of zelfstandig leesbevorderaars bieden vormingen rond samenlezen:

 • Het Lezerscollectief cvba wil een netwerk van leesgroepen in Vlaanderen uitbouwen en voorziet ook opleidingen.
 • Ilona Plichart verzorgt trainingen, intervisies, workshops en kan ook als leesbegeleider worden geëngageerd.

En verder

Ben je zelf betrokken bij of ken je nog opleidingen en vormingen rond lezen en leesbevordering voor intermediairs? Laat het ons weten!