Nieuwe educatieve handleiding over leesmotivatie monitoren

Om de leesmotivatie van leerlingen te stimuleren op school of in de klas, is het belangrijk om een goed zicht te hebben op de evolutie die zij maken op vlak van leesmotivatie. Maar hoe breng je leesmotivatie precies in kaart? Welke vragenlijsten en andere methodes zijn er voorhanden? Een nieuwe educatieve handleiding van Iedereen Leest zet leerkrachten op weg.

© Michiel Devijver en Iedereen Leest

Uit de resultaten van PIRLS 2016 blijkt dat de Vlaamse leerlingen een lage leesmotivatie hebben en dat deze ook daalt. Leesmotivatie is nochtans een belangrijke voorspeller van leesprestaties. Aandacht hebben voor leesmotivatie is dus van belang. We willen dat kinderen en jongeren een boek vastnemen omdat ze dit zelf willen. Als leerkracht kan je een helpende volwassene zijn en leerlingen positief beïnvloeden.

Het is niet evident om te weten hoe je de leesmotivatie van je leerlingen in kaart kan brengen of het is moeilijk om er tijd voor te vinden. Daarom onderzocht Sarah-Jane Arschoot, student Pedagogiek en onderwijskunde aan Universiteit Gent, tijdens haar stage bij Iedereen Leest hoe leerkrachten aan de slag gaan om leesmotivatie te monitoren en met welke vragen zij zitten. Het resultaat van deze zoektocht is de educatieve handleiding Leesmotivatie in kaart brengen in de 2de en 3de graad lager onderwijs, die een antwoord biedt op deze vragen. Het reikt concrete handvaten waarmee je de leesmotivatie van je leerlingen kan monitoren en opkrikken. Met behulp van de educatieve handleiding willen we zo veel mogelijk leerlingen laten kennismaken met het plezier van lezen.

Wat komt er nu juist aan bod in deze handleiding?

  • Door de leesmotivatie van je leerlingen in kaart te brengen kan je als leerkracht gerichter ondersteunen en differentiëren. In de handleiding kom je meer te weten over het belang hiervan. 

  • We willen de autonome motivatie van kinderen en jongeren achterhalen, maar wat houdt dit begrip juist in? Er wordt dieper ingegaan op het concept van autonome leesmotivatie.

  • Met behulp van concrete tools kan je als leerkracht de leesmotivatie in kaart brengen. Dit kan aan de hand van een vragenlijst waardoor je als leerkracht met een cijfer de leesmotivatie van je leerlingen kent. Leesmotivatie is echter meer dan alleen een cijfer. Het is belangrijk om je leerlingen beter te leren kennen. Dit kan aan de hand van leesgesprekken, observaties en leesdagboeken. Waarom is een leerling op het ene moment wel gemotiveerd en op andere niet? Wanneer is die het meest gemotiveerd? Wat zijn de interesses? Antwoorden op deze vragen bekom je aan de hand van de vermelde tools. 

  • Tot slot is het in kaart brengen van de leesmotivatie niet voldoende. Als leerkracht wil je de motivatie van alle leerlingen positief stimuleren. In de handleiding worden er tips aangereikt op basis van de ABC-theorie. Ook het betrekken van collega-leerkrachten bij het belang van leesmotivatie komt aan bod.Deel dit artikel:

Contact
Educatief medewerker | Onderwijs
Mis niets van Iedereen Leest