De vele voordelen van voorlezen

‘Children are made readers on the laps of their parents’, zo sprak auteur Emilie Buchwald. Door voor te lezen aan kinderen, stimuleer je niet alleen hun taalontwikkeling en woordenschat, maar geef je hen ook leesplezier door. En dat zijn lang niet de enige voordelen.

© Michiel Devijver | Iedereen Leest

Het belang van voorlezen kan en mag niet onderschat worden. Het is immers meer dan een leuk tijdverdrijf, zo blijkt uit verschillende onderzoeken. De gunstige effecten van voorlezen manifesteren zich op verschillende en uiteenlopende vlakken. En wat mooi is: voorlezen heeft een positief effect op álle kinderen, ongeacht het opleidingsniveau of de sociale status van de ouders. Een kort overzicht.

Taalontwikkeling, woordenschat – en wiskunde?

Voorlezen heeft een positief effect op taalontwikkeling en woordenschat. Door voor te lezen, komen kinderen in contact met een ander soort woordenschat, aangezien de taal in boeken vaak anders is dan de taal die kinderen in het dagelijkse leven horen. Ze leren zo nieuwe woorden en complexere zinnen kennen. Baby’s, peuters en kleuters die door hun ouders van jongs af aan worden voorgelezen, ontwikkelen een voorsprong op het vlak van taalontwikkeling.

“Voorlezen draagt bij tot een beter taalgevoel en taalbegrip. Kinderen leren ook beter luisteren en trainen hun concentratievermogen.”

Bovendien draagt voorlezen bij tot een beter taalgevoel en taalbegrip. Kinderen leren immers dat letters en woorden een betekenis hebben, en krijgen zo meer inzicht in taalgebruik. Dat nemen ze mee in hun latere leesleven. Ze leren ook beter luisteren en trainen hun concentratievermogen. En wat ook mooi meegenomen, en misschien verrassend is: peuters die elke dag minstens 15 minuten worden voorgelezen, scoren later op school zelfs beter op rekenen.

© Michiel Devijver | Iedereen Leest

Sociale en emotionele ontwikkeling

De emotionele ontwikkeling van een kind vaart wel bij voorlezen. Het voorleesmoment is een intiem moment tussen ouder en kind en dat bevordert de band tussen beiden. Het biedt een kind rust en veiligheid. Ook in de klas kan een voorleesmoment een welgekomen rustpunt zijn. Voor een opvoeder of kinderverzorger is het een positieve manier om banden aan te halen en exclusieve aandacht aan een kind te schenken. Samen een verhaal beleven - ook in klascontext - versterkt de affectieve band.

“Boeken geven kinderen inzicht in de – soms complexe – wereld om hen heen.”

Door in aanraking te komen met verschillende verhalen, leren kinderen zich bovendien inleven in andere situaties, wat goed is voor hun sociale ontwikkeling. Boeken geven kinderen inzicht in de – soms complexe – wereld om hen heen. Het is ook een goede manier om thema’s aan te halen die anders misschien niet zo snel besproken worden. Niet zelden leidt een voorleesmoment tot een gesprek en krijg je als ouder of opvoeder onverwacht inzicht in thema’s die een kind – bewust of onbewust – bezighouden. Daar kan je dan verder met het kind over praten.

Fantasie stimuleren

Door voor te lezen, prikkel je de fantasie van een kind. Het moedigt hem of haar aan om beelden bij een verhaal te verzinnen, zich de personages voor te stellen en – wie weet – ook verder te fantaseren. De illustraties in een boek kunnen ook dat effect hebben. Het is daarom altijd fijn om samen goed naar de prenten te kijken, als die er zijn.

Leesplezier doorgeven

“Als ze zien dat jij van voorlezen en lezen geniet, is de kans groot dat ze dat enthousiasme overnemen”

Voorlezen – in welke taal dan ook - is een uitstekende manier om leesplezier door te geven aan een kind. Als een kind goede herinneringen aan voorleesmomenten koppelt, is de kans groter dat het ook later het plezier van lezen en voorlezen ontdekt. Bovendien ben je als voorlezer een rolmodel voor een kind: als ze zien dat jij van voorlezen en lezen geniet, is de kans groot dat ze dat enthousiasme overnemen. Dat geldt zowel thuis, als in de kinderopvang en op school. Zoals Emilie Buchwald het dus zo mooi zegt: je kweekt lezers op je schoot.

Hoe vroeger, hoe beter

Voor al deze overtuigende voordelen geldt: hoe vroeger je met voorlezen begint, hoe beter! Je geeft het kind een voorsprong als je er niet mee wacht tot het een kleuter is. Voorlezen heeft een langdurig positief effect, tot ver in de basisschool. Daarnaast is het ook aangewezen om te blijven voorlezen wanneer een kind zelf kan lezen. Voorlezen zorgt namelijk voor continuïteit in hun literaire ontwikkeling en blijft een uitstekende manier om - ook aan oudere kinderen en zéker aan moeilijke lezers - leesplezier door te geven.

Bronnen


Deel dit artikel:

Contact
Pers en communicatie
Mis niets van Iedereen Leest