Wie op vroege leeftijd leest voor zijn plezier, heeft als adolescent een beter mentaal welzijn

In een nieuwe longitudinale studie gingen Engelse en Chinese onderzoekers aan de slag met data van meer dan 10.000 Amerikaanse jongeren. Ze stelden onder meer vast dat wie al op jonge leeftijd (2 tot 9 jaar) leest voor zijn plezier, een betere score liet optekenen op vlak van cognitieve vaardigheden en mentaal welzijn. De studie onderschrijft alweer het belang van graag lezen.

© Michiel Devijver en Iedereen Leest

10.000 jongeren

Afgelopen juni verschenen de resultaten van een langlopende studie in het academische tijdschrift Psychological Medicine. Onderzoekers van de Engelse universiteiten Cambridge en Warwick sloegen de handen in elkaar met Chinese collega’s van Fudan University. Ze gingen aan de slag met een omvangrijke dataset afkomstig uit de Amerikaanse ABCD-studie (Adolescent Brain and Cognitive Development), een erg grootschalig onderzoek dat gegevens verzamelt van meer dan 10.000 jongeren.

Het onderzoeksteam analyseerde verschillende gegevens uit cognitieve testen, klinische interviews en hersenscans. Ze vergeleken al deze scores van jongeren die al op relatief jonge leeftijd (tussen 2 en 9 jaar) reeds lazen voor hun plezier, met de scores van jongeren die niet lazen. Van die grote respondentengroep las 48% trouwens niet voor hun plezier als jonger kind.

Cognitie en welzijn

Wat blijkt? Wie als jong kind las voor zijn plezier, scoort beter op cognitieve testen die onder meer de ontwikkeling van woordenschat, geheugen en spraak in kaart brengen. Ook de algemene schoolresultaten lagen hoger bij jongeren die als kind voor hun plezier lazen. Hun hersenscans toonden ook een betere ontwikkeling, specifiek bij de delen van de hersens die instaan voor cognitieve vaardigheden.

(De tekst gaat verder onder de afbeelding.)

© Michiel Devijver en Iedereen Leest

Daarnaast scoorden deze jongeren ook beter op vlak van mentaal welzijn. Ze vertoonden minder stress, minder symptomen van depressie en minder gedragsproblemen. Ook een andere studie – een Europese meta-analyse uit 2022 – toonde reeds aan dat kinderen en jongeren die lezen voor hun plezier betere gezondheidsgedragingen vertonen in hun vroege adolescentie. Ze lopen minder kans op bepaald risicogedrag, zoals overdadige alcoholconsumptie of tabaksgebruik, en eten frequenter fruit.

Een laatste interessante bevinding die de onderzoekers vaststelden, is dat adolescenten die als jong kind lazen voor hun plezier, een lagere schermtijd hadden voor zowel televisie als het gebruik van smartphones of tablets. Bovendien slapen ze als adolescent langer.

Belang van graag lezen

“Heel wat internationale onderzoeken brachten de verschillende effecten van lezen in kaart, niet in het minst op ons mentale welbevinden. Deze nieuwe studie versterkt het belang van graag lezen op jonge leeftijd.”

Heel wat internationale onderzoeken brachten de verschillende effecten van lezen in kaart, niet in het minst op ons mentale welbevinden. Deze nieuwe studie versterkt het belang van graag lezen op jonge leeftijd. Een andere Finse studie uit 2019, die meer dan 2.500 leerlingen volgde tussen 7 en 16 jaar, stelde ook een correlatie vast tussen graag lezen en goed kunnen lezen (leesbegrip). Ook dichter bij huis klinkt dezelfde boodschap. Een meta-analyse door de Vrije Universiteit van Amsterdam vond dat doelgericht inzetten op leesmotivatie effectief leidt tot een hogere leesmotivatie en een beter leesbegrip.

BronnenDeel dit artikel:

Contact
Medewerker beleid en onderzoek
Mis niets van Iedereen Leest