EURead publiceert statement over belang van lezen en geletterdheid

EURead, een Europees netwerk van 34 leesbevorderingsorganisaties uit 23 verschillende landen, heeft op haar jaarlijkse algemene vergadering op 4 juni in Athene een statement gepubliceerd waarin het de Europese leiders oproept om geletterdheid te erkennen als fundamenteel mensenrecht en als essentieel voor onze democratie. 

© Vangelis Patsialos

De 34 leden onderschreven een manifest met zes verschillende statements rond het belang van lezen en geletterdheid. Met het oog op de nakende Europese verkiezingen, willen ze dit onder de aandacht brengen van alle Europese leiders. Meer dan 73 miljoen volwassenen in Europa zijn op dit moment laaggeletterd. De urgentie is dus groot, want de negatieve effecten van laaggeletterdheid, en het gebrek aan leesvaardigheid en leesmotivatie zijn hoog, zowel voor de individuele burgers als voor de samenleving. Het is tijd voor actie.

Zes actiepunten

De zes punten in de verklaring zijn gebaseerd op wijdverspreid onderzoek en cijfers rond de impact van lezen en geletterdheid op de persoonlijke ontwikkeling van burgers, op onze economie en op het functioneren van een moderne democratie. Onder andere het belang van programma's voor vroege geletterdheid - zoals Boekstart - wordt onderstreept. Dit zijn de zes punten:

1. Kunnen lezen en kritisch kunnen lezen zijn essentieel voor de persoonlijke ontwikkeling van mensen en is een fundamenteel mensenrecht.

2. Kunnen lezen ondersteunt het functioneren van onze samenleving op verschillende manieren en is daarom ieders verantwoordelijkheid.

3. Burgers die kritisch kunnen lezen zijn essentieel voor de bescherming en de toekomst van onze democratie.

4. Lezen moet van jongs af onderdeel zijn van het leven van een kind en overheden moeten (blijven) investeren in leesbevorderingsprogramma's voor jonge kinderen, zoals Boekstart.

5. Toegang hebben tot een breed aanbod aan boeken via openbare bibliotheken en schoolbibliotheken, bemand door deskundige bibliothecarissen, is essentieel om de liefde voor lezen te stimuleren. Het is nodig om daar budget voor te voorzien.

6. Leesbevordering moet domeinoverschrijdend aangepakt worden en financieel ondersteund worden.

'Lezen is een essentiële vaardigheid'

© Vangelis Patsialos

Sylvie Dhaene - directeur van Iedereen Leest - onderstreept het belang van deze gemeenschappelijke verklaring:

'Als één van de stichtende leden van dit leesbevorderingsnetwerk, willen we deze gezamenlijke boodschap van alle EURead-organisaties onderschrijven. Met niet enkel Europese, maar ook Vlaamse en federale verkiezingen in België in het vooruitzicht, willen we lezen als essentiële vaardigheid voor het ontwikkelen van geïnformeerde en bewuste burgers in de kijker zetten. Uit onderzoek blijkt dat kritisch kunnen lezen essentieel is voor het borgen van onze democratie. In tijden van fake news en desinformatie is dit eens zo belangrijk. Daarom roepen wij ook onze Vlaamse en federale beleidsmakers op om na de verkiezingen prioritair te blijven inzetten op leesbevordering, over alle beleidsdomeinen heen. We verwijzen daarbij graag naar het Memorandum van het BoekenOverleg, dat helder oplijst welke wensen en noden er vanuit het boekenvak in Vlaanderen zijn.'

Vergadering in Athene

Elk jaar verzamelt EURead voor een algemene vergadering in een Europese hoofdstad. Op die bijeenkomst wisselen de leden ervaringen, goede praktijken en resultaten van onderzoek uit met elkaar. Er wordt ook samengewerkt rond strategisch beleid. Dit jaar werd de bijeenkomst gehouden in het Goethe-Institut in Athene, met de Griekse leesbevorderingsorganisatie Diavazontas Megalono als host.

Aansluitend op de tweedaagse vergadering werd er met het oog op de Europese verkiezingen een Open Forum georganiseerd rond het thema 'Literacy and Democracy in the Era of Technology and Information: Facts, Challenges, Strategies', waar o.a. sprekers Andreas Schleicher (Director for the Directorate of Education and Skills, OECD), Prof. Adriaan van der Weel (Leiden University), Prof. Venetia Apostolidou (Aristotle University, Thessaloniki) and Marc Lambert (CEO of Scottish Book Trust) het woord namen.

AGM 2025 in Brussel

De volgende algemene vergadering van EURead zal in juni 2025 plaatsvinden in Brussel, met Iedereen Leest als co-host. Het wordt een bijzondere editie, want het netwerk viert dan haar 25ste verjaardag.


Deel dit artikel:

Contact
Pers en communicatie
Mis niets van Iedereen Leest