Naar sterk leesonderwijs op school? Stel jouw school kandidaat voor het professionaliseringstraject PRO LEZEN

24 basisscholen konden zich voor 24 juni kandidaat stellen voor een kosteloos professionaliseringstraject om hun leesonderwijs te versterken. AP Hogeschool Antwerpen, Odisee Hogeschool en Iedereen Leest bundelen de krachten om scholen twee jaar lang op maat te begeleiden. Het traject start in september 2020 en loopt tot juni 2022.

© Michiel Devijver | Iedereen Leest

De Vlaamse Regering voorziet subsidies voor prioritaire nascholing ‘leesbevordering’. ‘PRO LEZEN’, een gezamenlijk initiatief van AP Hogeschool Antwerpen, Odisee Hogeschool en Iedereen Leest, is een van de zes gesubsidieerde trajecten.

Sterk en effectief leesonderwijs

Recente resultaten uit o.a. het PIRLS- en PISA-onderzoek tonen dat de leesvaardigheid en leesmotivatie bij Vlaamse leerlingen de laatste jaren sterk daalden. Veel scholen plaatsten lezen sindsdien als cruciale vaardigheid op de onderwijsagenda. Werken aan sterk en effectief leesonderwijs vergt inzet van het hele schoolteam. Met het nascholingstraject ‘PRO LEZEN’ krijgen 24 basisscholen coaching op maat om volgende doelstellingen te realiseren:

© Michiel Devijver | Iedereen Leest
  • Als schoolteam inzichten verwerven in de bouwstenen van een duurzaam leesbeleid;
  • Werk maken van sterk leesonderwijs gestoeld op een duurzaam leesbeleid in elke klas en op hun school;
  • Als schoolteam het belang onderschrijven van een duurzaam leesbeleid om het leesbegrip, de leestechniek, het leesgedrag én de leesmotivatie van de leerlingen te versterken;
  • Samenwerking met een breed leesnetwerk (andere scholen, de bibliotheek, leesbevorderingsorganisaties …) verstevigen en optimaliseren;
  • Lezen een duidelijke plaats geven in de volledige schoolwerking wat leidt tot een zichtbaar sterk leesonderwijs op leerling-, klas- en schoolniveau.

Wat houdt het traject in?

De 24 deelnemende scholen krijgen begeleiding op maat om de vermelde doelstellingen te realiseren. Tijdens een regionaal georganiseerd startmoment brengen de deelnemende scholen hun noden en behoeftes op vlak van leesonderwijs in kaart: hoe zorg je voor een effectieve leesdidactiek? Hoe creëer je draagvlak in het schoolteam? Vervolgens zullen coaches elke school ondersteunen om tot een gericht leesbeleidsplan te komen met doelen en acties die de komende twee schooljaren uitgerold worden – en dit opnieuw met ondersteuning van dezelfde coach.

Elke school engageert zich in dit traject met een kernteam van maximum zes medewerkers. Dat kernteam is (gedeeltelijk) aanwezig op de regionale start- en slotmomenten en is het aanspreekpunt voor de professionaliseringscoaches. Doorheen het traject komt het kernteam regionaal samen met andere scholen om ervaringen en expertise uit te wisselen. Daarnaast zijn er ook vormings- en coachingsmomenten op de school zelf voor het brede schoolteam. Per schooljaar zijn er acht sessies (telkens een halve dag) onder begeleiding van een vaste coach.

Komt jouw school in aanmerking?

Elke basisschool in Vlaanderen en Brussel kon zich kandidaat stellen. Het belangrijkste criterium voor selectie was de motivatie van de school om verder te werken aan of te starten met een leesbeleid op school. Daarnaast werd een evenwicht nagestreefd op vlak van spreiding (Vlaanderen en Brussel Hoofdstedelijk Gewest), ligging (stedelijke en landelijke context), onderwijsniveau (kleuter, lager, gewoon en buitengewoon), onderwijsaanbieders, SES-indicatie en de huidige stand van zaken wat betreft het leesonderwijs op school.

Hoe stel ik mijn school kandidaat?

Een lid van het directieteam vulde voor 24 juni 2020 een online formulier in met:

  • een engagementsverklaring waarin de doelen en verwachtingen worden toegelicht;
  • enkele infogegevens over de school;
  • een motivatie om deel te nemen.

Ten laatste op 30 juni kreeg de school te horen of zij kan deelnemen. Scholen nemen kosteloos deel, maar engageren zich om het traject van twee jaar te doorlopen.

Wie meer informatie wenst kan contact opnemen met iris.vansteelandt [at] ap.be (Iris Vansteelandt) (AP Hogeschool Antwerpen), jona.hebbrecht [at] odisee.be (Jona Hebbrecht) (Odisee Hogeschool) of margot.vandingenen [at] iedereenleest.be (Margot Van Dingenen) (Iedereen Leest).

Het professionaliseringstraject ‘PRO LEZEN’ is een samenwerking tussen AP Hogeschool Antwerpen, Odisee Hogeschool en Iedereen Leest. Het wordt kosteloos aangeboden dankzij de subsidie nascholing op initiatief van de Vlaamse Regering.


Deel dit artikel:

Contact
Educatief medewerker | Onderwijs
Mis niets van Iedereen Leest