GEZOCHT: selectielezers voor de Leesjury

Heb je een hart voor kinder- en jeugdliteratuur? Wil je boeken op maat van kinderen en jongeren van de Leesjury uitzoeken? Stel je dan kandidaat als selectielezer bij de Leesjury! Ook jongeren tussen 14 en 18 jaar kunnen zich kandidaat stellen. Iedereen Leest zorgt voor begeleiding via gesprekken en vormingen.

© Michiel Devijver en Iedereen Leest

De juryleden van de Leesjury - de grootste jonge lezersjury van Vlaanderen (4-18 jaar) - lezen een lijst van vooraf gekozen boeken. Uit alle kinder- en jeugdboeken die verschijnen, stellen de selectieteams voor elke leeftijdsgroep een gevarieerde lijst samen. Die lijsten worden met zorg samengesteld: elke lijst moet kwaliteitsvol zijn, voldoende variatie bezitten en voor zo veel mogelijk leesplezier zorgen. De Leesjury wil kinderen en jongeren namelijk laten kennismaken met zoveel mogelijk verschillende verhalen. Zo vinden zij als jonge lezer iets dat bij hen past. Door te proeven van verschillende boeken kunnen ze ook nieuwe genres, stijlen en soorten ontdekken.

Iedereen Leest zoekt nieuwe selectielezers en preselectielezers, in dit artikel vind je meer info over de werkwijze en links naar de vacatures met bijkomende informatie. Heb je een vraag over het selectielezen, contacteer margot.ryckebusch [at] iedereenleest.be (Margot Ryckebusch).

Selectielezers

De selectieteams kiezen dus de boeken van de Leesjury. Voor elke leeftijdsgroep is er zo'n selectieteam. De mensen in die teams lezen bijna alle boeken die voor hun leeftijdsgroep verschijnen. Selectielezers zijn volwassenen, maar ook jongeren kunnen meelezen in de selectieteams van de oudere leeftijdsgroepen.

© Michiel Devijver en Iedereen Leest

Voor je als selectielezer boeken selecteert, lees je kinder- en jeugdboeken die in een bepaald jaar door een Vlaamse auteur of illustrator voor een bepaalde leeftijdsgroep gemaakt zijn, plus een preselectie uit de niet-Vlaamse boeken (zie verder voor meer uitleg over de preselectie). Hoeveel boeken dat zijn, verschilt van jaar tot jaar. Nadien stel je met andere leden van je selectieteam een gevarieerde en kwaliteitsvolle lijst samen voor de juryleden van jullie leeftijdsgroep. Je bespreekt en beoordeelt elk boek afzonderlijk, maar je vergelijkt ook alle boeken met elkaar. (Voor groep 7, de oudste leeftijdsgroep van de Leesjury voor jongeren tussen 16 en 18 jaar, is er een aparte groep selectielezers. Meer info verder in dit artikel.)

Als selectielezer engageer je jou vrijwillig voor de Leesjury (jaarlijkse vrijwilligersvergoeding van €110). Je bent aanwezig op alle volgende momenten:

  • de kennismakingsdag op 10 juni 2023 (op het kantoor van Iedereen Leest)
  • de opleidingsdag in het najaar van 2023
  • de selectiebijeenkomst in mei 2024 (in Antwerpen).

Tijdens de selectiebijeenkomst beargumenteer je je eigen oordeel en ga je in gesprek met je collega's. Zowel volwassenen als jongeren kunnen zich tot 17 mei kandidaat stellen, eind mei krijg je te horen of je bent geselecteerd.

Preselectielezers

Preselectielezers maken in team een preselectie uit alle niet-Vlaamse kinder- en jeugdboeken voor een bepaalde leeftijdsgroep. De teams die de Vlaamse boeken lezen (de selectielezers) maken uit deze preselectie de uiteindelijke keuze voor de juryleden.

© Michiel Devijver en Iedereen Leest

Als preselectielezer ben je ouder dan 18 jaar en heb je een goed zicht op wat er aan kinder- en jeugdliteratuur verschijnt; je bent bijvoorbeeld bibliotheekmedewerker, boekhandelaar, recensent of leerkracht. Je zoekt, leest en beoordeelt niet-Vlaamse (Nederlandse en vertaalde) boeken die in een bepaald jaar verschijnen voor een bepaalde leeftijdsgroep. Samen met je collega's maak je een preselectie van een tiental boeken die volgens jullie geschikt zijn voor de eindselectie.

Als preselectielezer engageer je jou vrijwillig voor de Leesjury (jaarlijkse vrijwilligersvergoeding van €200). Je bent aanwezig op alle volgende momenten:

  • de kennismakingsdag op 10 juni 2023 (op het kantoor van Iedereen Leest)
  • de opleidingsdag in het najaar van 2023
  • de selectiebijeenkomst in maart 2024 (in Antwerpen).

Tijdens die bijeenkomst beargumenteer je je eigen oordeel en ga je in gesprek met je collega's. Stel je kandidaat tot 15 maart, eind maart krijg je te horen of je bent geselecteerd.

Groep 7

Voor groep 7, de oudste leeftijdsgroep van de Leesjury (16-18 jaar), is er een andere werkwijze om de selectie samen te stellen. In groep 7 lezen de juryleden zes boeken - een variatie van zowel Young Adult-boeken (YA) als fictie voor volwassenen.

© Simon Bequoye en Iedereen Leest

Als selectielezer van groep 7 volg je samen met je team het aanbod aan YA-literatuur nauwgezet op. Daarnaast lees je een selectie uit de longlist van de Boon voor volwassenen. Op basis daarvan stel je een gevarieerde en kwaliteitsvolle lijst samen, die uit zowel YA-boeken als uit fictie voor volwassenen bestaat.

Je bent ouder dan 16 jaar, hebt een duidelijk eigen oordeel over boeken maar gaat in alle openheid het gesprek met anderen aan. Je vindt een evenwicht tussen vasthouden aan je eigen mening en je oordeel herzien.

Als selectielezer van groep 7 engageer je jou vrijwillig voor de Leesjury (jaarlijkse vrijwilligersvergoeding van €200). Je bent aanwezig op alle volgende momenten:

  • de kennismakingsdag op 10 juni 2023 (op het kantoor van Iedereen Leest)
  • de opleidingsdag in het najaar van 2023
  • de selectiebijeenkomsten in maart en mei 2024 (in Antwerpen).

Tijdens die bijeenkomsten beargumenteer je je eigen oordeel en ga je in gesprek met je collega's. Zowel volwassenen als jongeren kunnen zich tot 17 mei kandidaat stellen, eind mei krijg je te horen of je bent geselecteerd.Deel dit artikel:

Contact
Coördinator Iedereen Leest-acties voor Leesoffensief
Contact
Boekenzoeker | Kennismedewerker jeugdliteratuur
Mis niets van Iedereen Leest