Getipt: Cultuurkuur, een digitaal onderwijsplatform rond cultuureducatie

Leerkrachten die een activiteit of project willen organiseren rond cultuur vinden inspirerende praktijkvoorbeelden op het digitale platform Cultuurkuur. Daarnaast kunnen scholen er subsidies aanvragen om leerlingen te laten proeven van cultuur, en is er een uitgebreid overzicht van organisaties met een cultuureducatief aanbod voor op school of in de klas.

© Simon Bequoye | Iedereen Leest
Veel boeken, websites en blogs brengen informatie over lezen en leesbevordering. Medewerkers van Iedereen Leest tippen in de reeks ‘Getipt’ interessante vakliteratuur en online referenties. Een reeks vol food for thought.

Creatieve projecten met kunstenaars, een workshop van cultuureducatieve organisaties, lesmaterialen om te werken met boeken in de klas, studiedagen rond literatuur in het onderwijs … Cultuurkuur, een initiatief van CANON Cultuurcel en publiq vzw, verzamelt tal van ideeën en activiteiten rond cultuureducatie op school voor de leerkracht.

Het aanbod van cultuureducatieve organisaties in een notendop

Organisaties uit Vlaanderen en Brussel zoals theaterhuizen, cultuurcentra, bibliotheken, musea en andere ontsluiten op Cultuurkuur hun aanbod rond cultuur voor scholen. Leerkrachten vinden per provincie, onderwijsniveau of thema mogelijke activiteiten. Naast een zoekfilter voor activiteiten biedt Cultuurkuur ook een overzicht van de meer dan 1500 organisaties die tonen wat ze in de aanbieding hebben. Vaak werken zij ook trajecten uit op maat van de school.

Inspirerende praktijk en theorie

Scholen kunnen ook zelf aan de slag gaan met culturele projecten of activiteiten rond lezen en literatuur. Cultuurkuur inspireert via allerlei beschreven praktijkvoorbeelden rond leesplezier, poëzie, welbevinden, ouderbetrokkenheid. Lees bijvoorbeeld hoe auteurs Fikry El Azzouzi en Laïla Koubaa residentie namen binnen de schoolmuren en de leerlingen nog meer zin deden krijgen in lezen. Of kom te weten hoe de Anderslezen-app van de Luisterpuntbibliotheek gratis luisterboeken verspreidt voor leerlingen die wat meer moeite hebben met lezen of die liever eens willen luisteren naar een verhaal. Een basisschool maakte samen met een kunsteducatieve organisatie werk van een schoolbib met boeken in alle thuistalen van hun leerlingen. Een andere school startte dan weer samen met een jeugdauteur een project op dat via boeken het thema pesten aankaartte.

Wie meer achterliggende informatie over cultuureducatie zoekt, kan zich verdiepen in Cultuur in de Spiegel, een theoretisch kader voor een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs. Cultuur in de Spiegel vertrekt vanuit het belang en de inhoud van cultuur in het onderwijs, en benadert cultuuronderwijs via drie pijlers: culturele vaardigheden (zoals verbeelding en analyse), cultuurdragers en media (zoals grafische tekens en taal) en de keuze van het culturele thema (zoals de manier waarop we omgaan met verhalen).

Dynamo brengt cultuur op school

© Simon Bequoye | Iedereen Leest

Onder de noemer Dynamo voorziet Cultuurkuur financiële ondersteuning om een brug te slaan tussen cultuur en onderwijs. Via dynamoOPWEG kan een school kosteloos met de bus of tram naar culturele locaties zoals de bibliotheek. Met dynamoPROJECT kan een school tot 2000 euro aanvragen om samen met een externe partner een cultureel traject op poten te zetten. Scholen dienen hiervoor een aanvraag in tijdens twee indientermijnen, tegen 15 november of 15 mei. Ook trajecten rond lezen en leesplezier, of samenwerkingen tussen scholen en jeugdauteurs of –illustratoren komen hiervoor in aanmerking.

Leren van elkaar

Cultuurkuur verbindt onderwijs en cultuur niet enkel digitaal: tijdens de Dag van de Cultuureducatie of de inspiratiedag Cultuur op School brengen sprekers allerlei inspiratie en informatie rond cultuureducatie. Via het Netwerk Lezen op School organiseert CANON Cultuurcel samen met partner Iedereen Leest inspiratie- en ontmoetingsdagen voor leerkrachten die op zoek zijn naar ideeën, tips en materialen rond lezen en leesplezier in de klas of op school. Tijdens de bijeenkomsten komen er interessante sprekers aan bod, vertellen (jeugd)auteurs over hun werk en is er ruimte om ervaringen met elkaar uit te wisselen.Deel dit artikel:

Contact
Educatief medewerker | Onderwijs
Mis niets van Iedereen Leest